top of page

Job Vacancy: Centre Coordinator (30 hours per week)


LLANELLI RAILWAY GOODS SHED TRUST

YMDDIRIEDOLAETH SIED NWYDDAU RHEILFFORDD LLANELLI


Location: Llanelli

Contract type: Fixed-term

Hours: 30 hours

Salary: 23,000 annual salary (pro rata)

Closing date: 8th Nov 2021


Centre Coordinator - 30 hours per week (15 month fixed-term contract subject to further funding)


JD_CentreCoordinator
.pdf
Download PDF • 154KB

The Llanelli Railway Goods Shed Trust is seeking an enthusiastic and proactive individual for this new post. As Centre Coordinator you will have a key role in setting up and running a vibrant Community Hub at the Goods Shed which will provide facilities for co-working, community groups, advice services and a community cafe. The Coordinator will be responsible for recruiting and matching volunteers to support activities at the Goods Shed. You will also need to demonstrate that you have the skills and aptitude to engage with the community and partner organisations as well as our Goods Shed tenants.


To apply, please email your CV and a covering letter, plus contact details of two referees, with the subject line "Centre Co-ordinator - YOUR NAME" to Yvonne Rodgers at yvonne@rodgersconsultants.co.uk.Lle: Llanelli

Math o swydd: Contract sefydlog

Oriau: 30 awr

Cyflog: £23,000 p.a. (pro rata)

Dyddiad cau: 8fed Tachwedd 2021


Cydlynydd y Ganolfan - 30 awr yr wythnos (contract sefydlog 15 mis yn amodol ar gyllid pellach)


JD_CentreCoordinator
.pdf
Download PDF • 154KB

Mae Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol ar gyfer y swydd newydd hon. Fel Cydlynydd y Ganolfan bydd gennych rôl allweddol wrth sefydlu a rhedeg Hwb Cymunedol bywiog yn y Sied Nwyddau a fydd yn darparu cyfleusterau ar gyfer cydweithredu, grwpiau cymunedol, gwasanaethau cynghori a chaffi cymunedol. Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol ar gyfer recriwtio a chydweddu gwirfoddolwyr i gefnogi gweithgareddau yn y Sied Nwyddau. Bydd angen i chi hefyd ddangos bod gennych y sgiliau a'r tueddfryd i ymgysylltu â'r gymuned a sefydliadau cysylltiol yn ogystal â thenantiaid y Sied Nwyddau.


I wneud cais, e-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol, ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr, gyda'r llinell pwnc "Cydlynydd y Ganolfan - EICH ENW" i Yvonne Rodgers yn yvonne@rodgersconsultants.co.uk.

590 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page