top of page

Volunteers Needed!

As we get closer to an official opening for the Goods Shed, we are looking to recruit volunteers keen to get involved with us.


We have a variety of volunteer roles available based indoors and outdoors and volunteers can earn Tempo Time Credits to redeem with local and national partners who take part in the Tempo Time Credits scheme. We want to hear from our volunteers about how we can develop projects at the Goods Shed.


Please contact Sarah via email on llanellirgst@gmail.com with ‘Volunteer’ in the email title or via WhatsApp/Text on 07912 624814, to learn more about what we can offer you.


Help us to build tracks for a brighter future for our community.


Wrth i ni agosáu at agoriad swyddogol y Sied Nwyddau, rydym yn awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr sy'n awyddus i ymwneud â ni.

Mae gennym amrywiaeth o rolau gwirfoddol ar gael dan do ac yn yr awyr agored a gall gwirfoddolwyr ennill Credydau Amser Tempo i'w defnyddio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol sy'n cymryd rhan yn y cynllun Credydau Amser Tempo. Rydym eisiau clywed gan ein gwirfoddolwyr am sut y gallwn ddatblygu prosiectau yn y Sied Nwyddau.

Cysylltwch â Sarah trwy e-bost ar llanellirgst@gmail.com gyda ‘Volunteer’ yn nheitl yr e-bost neu drwy WhatsApp/Text ar 07912 624814, i ddysgu mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig i chi.

Helpa ni i adeiladu llwybrau ar gyfer dyfodol mwy disglair i’n cymuned.
48 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page