top of page

Caffi Cymunedol yn Cychwyn

Roedd Medi 22ain yn ddiwrnod pwysig yn Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli. Roedd yr adeilad yn llawn o bobl, i gyd yn dathlu agoriad swyddogol Gaffi'r Sied Nwyddau. Buom yn ddigon ffodus i gael Maer Llanelli wedi torri’r rhuban i’n hagor fel rhan o seremoni agoriadol llawn bwyd, a mwynhawyd hefyd cwmni amrywiol aelodau’r cyngor yn ogystal â gwirfoddolwyr, ac aelodau’r cyhoedd yn gyffredinol.


Mae'r digwyddiad hwn wedi bod ar y gweill ers blynyddoedd. Mae sôn am Gaffi’r Sied Nwyddau yn yr un gwynt â Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli ers bron cyn hired ag y bu cynllun i’w adfer. Mae adnewyddu Sied Nwyddau’r Rheilffordd bob amser wedi bod yn ffordd o ddod â’r gymuned ynghyd mewn adeilad hardd sy’n llawn hanes, a pha ffordd well sydd yno nag yng nghysur caffi cymunedol.


Bydd y caffi yn cael ei staffio gan wirfoddolwyr sydd i gyd wedi dilyn y cyrsiau hylendid bwyd perthnasol ac ymwybyddiaeth o alergenau. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn brysur gyda phrosiect Cook24 Coleg Sir Gâr, lle maent wedi bod yn dysgu sut i wneud bwyd gwych, fel cawliau blasus, siytni trwchus a jamiau llawn sudd, a bydd rhai ohonynt ar gael i’w prynu yn y caffi.


Cafwyd cyfarfodydd i flasu diodydd a samplu bwyd, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gorau i’n cwsmeriaid. Wedi'r cyfan, pa ffordd well o sicrhau ansawdd na thrwy roi cynnig arno ein hunain!


Ar ôl blasu, penderfynwyd mai Coffi Teifi oedd y ffordd ymlaen ar gyfer eu coffi a siocled poeth. Mae eu cyfuniadau yn wych, ac yn darparu opsiynau di-glwten a fegan. Roeddent hyd yn oed yn ddigon caredig i roi benthyg grinder coffi i ni a darparu hyfforddiant barista i ni, i wneud yn siŵr ein bod yn gwybod y gwahaniaeth rhwng latte a cappuccino.

Bydd Castell Howell yn cyflenwi rhagor o gynhwysion ac yn garedig iawn wedi rhoi benthyg rhewgell arlwyo.


Cytunwyd ar y penderfyniadau ar ddarparu te gyda phrynhawn blasu te gyda Masnachwyr Te. Rhoddwyd cynnig ar sawl te, gan gynnwys Brecwast Cymreig, Bathdy Moroco a te dail rhydd Cherry Trifle. Ystyriwyd bod y te yn flasus, a chytunodd pawb mai te dail rhydd oedd yr opsiwn a ffafriwyd, felly dyma beth fydd ar werth yn y caffi.


Ymhell cyn y coginio a'r profion blas, mae pobl wedi gweithio'n ddiflino ar y caffi. Paentiwyd waliau, gosodwyd offer, bu llawer o forthwylio a llifio. Nid yw'r caffi yn adeilad gwreiddiol o fewn y sied nwyddau, mae wedi ei ychwanegu yn ddiweddar. Eto i edrych arno ni fyddech yn gwybod. Mae ganddo linellau hardd hen swyddfa docynnau neu gaffi o orsaf drenau ac mae wedi'i baentio yn yr hen liwiau GWR. Mae wedi bod yn llafur cariad, yn freuddwyd sydd wedi'i gwireddu o'r diwedd.


Os hoffech flasu danteithion y caffi yna galwch draw rhwng 10am a 2pm. Byddem wrth ein bodd yn gweini rhywbeth melys i chi a siarad â chi am eich atgofion o'r adeilad gwych.8 views

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page