top of page

Grwpiau yn y Sied Nwyddau


Mae Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yng nghanol newid aruthrol. Mae bloc swyddfeydd yr adeilad eisoes wedi'i adnewyddu, gan gymryd gofal arbennig i ddefnyddio lliwiau Great Western Railway, a chadw'r holl nodweddion gwreiddiol. Mae ochr arall yr adeilad yn waith adnewyddu canol, yn cael ei newid yn raddol wrth i arian ddod o hyd i ariannu'r prosiect.


Mae'r rheswm dros yr adnewyddiad hwn yn ddeublyg. Un yw cadw treftadaeth adeilad hardd a adawyd yn segur a heb ei garu ers degawdau. Y rheswm arall yw darparu canolbwynt cymunedol y mae mawr ei angen i bobl Tyisha ac yn wir i Lanelli gyfan. Mae caffi cymunedol ar y safle ac mae yna fusnesau a dosbarthiadau yn rhedeg allan o’r swyddfeydd a grwpiau amrywiol sy’n cyfarfod yn rheolaidd:


FAN (Ffrindiau a Chymdogion):


Os hoffech chi gwrdd â phobl newydd yn yr ardal a thrafod pynciau gwahanol, yna mae Grŵp FAN ymlaen bob dydd Llun am 10am. Mae pwnc yr wythnos, ac mae croeso i unrhyw un ddod i’r grŵp os ydynt yn teimlo eu bod am gyfrannu at y drafodaeth honno, neu hyd yn oed dim ond i fod yn gymaradwy.


Magpies:


Mae hwn yn grŵp cymdeithasol gwych i bobl dros 50 oed sy’n cyfarfod bob dydd Iau rhwng 11-12.30pm. Pwrpas y grŵp yw creu llinellau bywyd o gyfeillgarwch i’r rhai sydd efallai’n teimlo’n unig ac fe’i sefydlwyd yn wreiddiol gan Age Cymru Dyfed fel rhan o’u prosiect Cyfeillio Life Links. Mae’r mynychwyr wedi mwynhau eu hamser gyda ni gymaint, maen nhw wedi rhoi enw i’w hunain ac yn bwriadu parhau!



Llaeth Mam:


Ar gyfer mamau newydd a mamau beichiog, mae gennym grŵp cymorth bwydo ar y fron sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac mae’n grŵp perffaith i ddod o hyd i ffrindiau newydd i fam a thyfu’r rhwydwaith cymorth sydd mor bwysig i fam. Mae'r grŵp hwn yn cyfarfod bob yn ail ddydd Gwener, 9.30-11.30 yn ystod y tymor.


Cyn-geni a Chrefft Rhianta:


Os ydych chi'n ddarpar riant, yna gallwch chi hefyd gymryd rhan yn y dosbarthiadau cyn-geni a magu plant sy'n cael eu cynnal yn y Sied Nwyddau. Maen nhw'n cynnig gwybodaeth am roi genedigaeth a sut i ofalu am fabanod newydd-anedig, gan roi gwybodaeth am bethau sy'n amrywio o dechnegau anadlu a lleddfu poen yn ystod genedigaeth, i fwydo a rhoi bath i'r babi. Bydd pawb yn y dosbarthiadau hynny yn disgwyl babi o fewn ychydig fisoedd i’w gilydd felly mae’n ffordd wych o ddod i adnabod y bobl y byddwch chi’n eu gweld mewn grwpiau babanod yn ddiweddarach mewn bywyd. Cânt eu rhedeg gan fydwragedd y GIG ac maent yn ffynhonnell ragorol o wybodaeth. Mae angen atgyfeiriadau gan eich bydwraig GIG i fynychu'r dosbarthiadau ddwywaith y mis.


Mae Sied Nwyddau’r Rheilffordd yn lle gwych i gwrdd a gwneud ffrindiau ac rydym bob amser yn agored i grwpiau newydd sy’n ymuno â’n rhengoedd. Os oes gennych chi grŵp rydych chi'n ei redeg sydd angen cartref, yna cysylltwch â ni a gobeithio y byddwn ni'n gallu eich croesawu i'r gofod gwych hwn.

8 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page