top of page

We're Hiring! Rydyn ni'n llogi!

Caretaker/Gofalwr


Role reports to Centre Coordinator

Adroddiadau rôl i Gydlynydd y Ganolfan


Closing Date/Dyddiad Cau: 13/10/2023


Application Form/Ffurflen Gais: https://forms.office.com/r/VAY8iKds68

Caretaker Job Description
.pdf
Download PDF • 165KB

Caretaker Job Description Cym
.pdf
Download PDF • 152KB

Contract: 12-month fixed-term contract with potential to expand based on successful funding. This role is funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund.


Working Hours: 16 hours per week; some weekend/evening work may be required.


Salary: £11.50 per hour


As Caretaker, duties will include dealing with rubbish, stock control, general maintenance tasks, health & safety checks, fire checks, etc.


They will be required to support the staff with events and ensure a smooth operational running of the building for tenants. This is a keyholder position.


Contract: contract cyfnod penodol 12 mis gyda'r potensial i ehangu ar sail cyllid llwyddiannus. Ariennir y rôl hon gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.


Oriau Gwaith: 16 awr yr wythnos; efallai y bydd angen rhywfaint o waith ar y penwythnos/gyda'r nos.


Cyflog: £11.50 yr awr


Fel Gofalwr, bydd dyletswyddau’n cynnwys delio â sbwriel, rheoli stoc, tasgau cynnal a chadw cyffredinol, gwiriadau iechyd a diogelwch, gwiriadau tân, ac ati.


Bydd gofyn iddynt gefnogi'r staff gyda digwyddiadau a sicrhau rhediad gweithredol esmwyth o'r adeilad i denantiaid. Mae hon yn swydd deiliad allwedd.

227 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page