top of page

We're Hiring! Rydyn ni'n llogi!

Community & Activities Coordinator/Cydlynydd Cymuned a Gweithgareddau


Role reports to: Llanelli Railway Goods Shed Trust

Adroddiadau rôl i: Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli


Closing date/Dyddiad cau: 20/10/2023


Application Form/Ffurflen Gais: https://forms.office.com/r/Uw6fF8h9vH

Community and Activities Coordinator Job Description
.pdf
Download PDF • 172KB

Community and Activities Coordinator Cym
.pdf
Download PDF • 189KB

Contract: 14-month fixed term contract with potential to expand based on successful funding


Working Hours: 30 hours per week; some weekend/evening work may be required.


Salary: £22,000 per annum


The Community & Activities Coordinator will be responsible for the day-to-day running of the Goods Shed, planning and delivery of activities alongside volunteers and partners.


Contract: contract cyfnod penodol 14 mis gyda'r potensial i ehangu ar sail cyllid llwyddiannus


Oriau Gwaith: 30 awr yr wythnos; efallai y bydd angen rhywfaint o waith ar y penwythnos/gyda'r nos.


Cyflog: £22,000 y flwyddyn


Bydd y Cydlynydd Cymuned a Gweithgareddau yn gyfrifol am redeg y Sied Nwyddau o ddydd i ddydd, cynllunio a chyflwyno gweithgareddau ochr yn ochr â gwirfoddolwyr a phartneriaid.217 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page