Dweud eich dweud!

Rydym yn gweithio ar gais am arian i'r Gronfa Loteri Fawr i greu a datblygu swyddi a gwasanaethau i'r gymuned yn y Sied Nwyddau.


Cymerwch amser i lenwi'r holiadur. Mae eich atebion yn gyfrinachol a dim ond ar gyfer cais y Loteri Fawr y cânt eu defnyddio. Byddwch yn agored gyda ni ynglŷn â sut y gallwn ddatblygu'r Sied Nwyddau a darparu gwasanaeth i chi a'ch teulu sy'n cwrdd â'ch anghenion a'ch dymuniadau.


Mae'r fersiwn Cymraeg ar-lein ar gael yma:

https://forms.office.com/r/mXktn7eWvh


Fel arall, gallwch alw i mewn i'r Sied Nwyddau yn ystod yr wythnos a chlwblhau copi papur.


1 view

Recent Posts

See All

Click below to view our latest newsletter, available in Welsh or English. To be added to our mailing list, e-mail llanellirgst@gmail.com with 'Update Me' in the subject. You can get in touch with us v