top of page

Fundraiser at Beer Park


A new fundraising event!


Why not come down to Beer Park for a fantastic evening sampling Welsh beers and chatting about the history of brewing in Wales and the recent renaissance which has resulted in over 90 active breweries. Llanelli can boast it’s own Victorian brewing heritage with the Felinfoel Brewery being one of only six remaining Victorian tower breweries in the UK.


The Trust will give an update on progress and plans during the evening and we may even have a surprise visit from a local brewer to talk about his beer.


50% of the ticket price will go back to the Trust. The event will be held at Beer Park, Dafen Trade Park, SA14 8ND with free parking outside.


The tasting will start at 7pm and finish by 9.30 for a 10pm close. You’ll taste around 165ml of seven great beers so transport is advisable. If you


want to come along and support but don’t want the tasting then buy a ticket and we can offer cider or low alcohol and gluten free beers.


Digwyddiad codi arian newydd!


Beth am ddod lawr i Barc Cwrw am noson wych yn blasu


cwrw Cymreig ac yn sgwrsio am hanes bragu yng Nghymru a’r dadeni diweddar sydd wedi arwain at dros 90 o fragdai gweithredol. Gall Llanelli frolio ei threftadaeth bragu Fictoraidd ei hun gyda Bragdy Felinfoel yn un o ddim ond chwe bragdy tŵr Fictoraidd sydd ar ôl yn y DU.


Yr Ymddiriedolaeth yn rhoi diweddariad ar gynnydd a chynlluniau yn ystod y noson ac efallai y byddwn hyd yn oed yn cael ymweliad annisgwyl gan fragwr lleol i siarad am ei gwrw.


Bydd 50% o bris y tocyn yn mynd yn ôl i'r Ymddiriedolaeth. Cynhelir y digwyddiad ym Mharc Cwrw, Parc Masnach Dafen, SA14 8ND gyda pharcio am ddim y tu allan.


Bydd y blasu yn dechrau am 7pm ac yn gorffen erbyn 9.30 ar gyfer cau am 10pm. Byddwch yn blasu tua 165ml o saith cwrw gwych felly mae cludiant yn ddoeth. Os ydych chi eisiau dod draw i gefnogi ond ddim eisiau’r blasu yna prynwch docyn a gallwn gynnig cwrw seidr neu alcohol isel a heb glwten.43 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page